پایه عصاره گیری خاک شناسی
  • پایه عصاره گیری خاک شناسی

یه عصاره  گیر  جهت عصاره گیری از گل اشباع
جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و ph  خاک و آنیون و کاتیون  بروش اشباع   می بایست با استفاده از   پایه عصاره گیری و قیف ریچارد  به کمک پمپ خلا عصاره گیری نمود.  تا بتوان  درعصاره حاصله     کلسیم و سدیم و پتاسیم و کلر و بی کربنات و کلیه کاتیونها و آنیونها را قرائت نمود.
مشخصات فنی پایه عصاره گیری آرمیناد
1-    5 خانه با شیر پنوماتیک جداگانه
2-    دارای 5 قیف ریچارد   استاندارد خاکشناسی
3-     قابلیت مکش بالا جهت استخراج عصاره ازخاک
4-دارای 5 قیف آلومینیومی ریچارد استاندارد خاکشناسی

  • نام و نام خانوادگی
  • تلفن تماس
  • متن پیام شما