ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی
  • ماشین ظرفشویی آزمایشگاهی

مدلar3

شستشو ی اتومات کلیه ظروف شیشه ای ازمایشگاهی در زمان های

مختلف -دارای برنامه  کامل متغیر شستشو به اختیار کاربر

2-دارای  دو سبدمخصوص شستشوی ظروف شیشه ای دهانه تنگ بالن و ارلن و لوله  با قابلیت  قرار گیری هر کدام 35 عدد
3- دو سبد مخصوص ظروف دهان گشاد همانند بشرها و ارلنهای دهان گشاد

4- سبد پیپت شور قابلیت شستشوی چهل  تا شصت پیپت

5- سبد شستشوی لوله و فالکن به ظرفیت 85  عدد

6- دارای تنظیم دما ی آب شستشو تا 90درجه سانتی گراد

7-دارای سیستم تاخیر زمان شستشودرزمان دلخواه

8--دارای سیستم آبکشی اتومات از اب شهر به آب مقطر

9-- دارای سیستم داخلی uv جهت ضدعفونی آلودگی ناشی از  ظروف آلوده

10- دارای سیستم تولید آب مقطر بروش Ro به همراه uv

11-قابلیت شستشوی اسیدی و سودی ظروف

12- دارای سنسور حساس به نشتی اب  جهت ایمنی دستگاه
13- دارای سنسور تشخیص وجود اب در سیستم

14- دارای سیستم جلوگیری از سر ریز شدن اب در سیستم

15-دارای کابینت مخصوص که بر اساس فضای ازمایشگاه ارایه خواهد شد

16- دارای سه رنگ  سفید و نقره ای و کرم قرمز به انتخاب مشتری

17-کلیه سبدها و  نازلها از جنس استیل 316 ضد اسید

18- بدنه داخلی استیل ضد اسید

19-کلیه پمپها و گرمکن آب ضداسید

20-حدا کثر مصرف آب درهر سیکل شستشو 13 لیترآب

21-مصرف برق+A-

22- حجم داخلی   60 در 55 در 60

23- دارای سیستم خشک کن هوای داغ  ظروف با درجه حرارت 110 در جه سانتی گراد به همراه فیلتر هپا  جهت بخش میکروبی

24- دارای مخزن ذخیره اب مقطر  75 لیتری به همراه سیستم فلوترینگ کنترل کننده سطح اب مقطر در مخزن

25- دارای دو جت پمپ مستقل از هم

 

مدلar2

-شستشو ی اتومات کلیه ظروف شیشه ای ازمایشگاهی در زمان های

مختلف -دارای برنامه  کامل متغیر شستشو به اختیار کاربر

2-دارای دو سبدمخصوص شستشوی ظروف شیشه ای دهانه تنگ بالن و ارلن و لوله  با قابلیت  قرار گیری هر کدام 35 عدد
3- دو سبد مخصوص ظروف دهان گشاد همانند بشرها و ارلنهای دهان گشاد

4- دارای تنظیم دما ی آب شستشو تا 90درجه سانتی گراد

5-دارای سیستم تاخیر زمان شستشودرزمان دلخواه

6--دارای سیستم آبکشی اتومات از اب شهر به آب مقطر

7-قابلیت شستشوی اسیدی ظروف

8- دارای سنسور حساس به نشتی اب  جهت ایمنی دستگاه
9- دارای سنسور تشخیص وجود اب در سیستم

10- دارای سیستم جلوگیری از سر ریز شدن اب در سیستم

11- دارای سه رنگ  سفید و نقره ای و کرم قرمز به انتخاب مشتری

12-کلیه سبدها و  نازلها از جنس استیل 316 ضد اسید

13- بدنه داخلی استیل ضد اسید

14-کلیه پمپها و گرمکن آب ضداسید

15-حدا کثر مصرف آب درهر سیکل شستشو 13 لیترآب

16-مصرف برق+A-

17- حجم داخلی   60 در 55 در 60

18- دارای سیستم خشک کن هوای داغ  ظروف با درجه حرارت 110 در جه سانتی گراد

19- دارای مخزن ذخیره اب مقطر  جهت ریختن دستی اب مقطر

20- دارای دو جت پمپ مستقل از هم

  • نام و نام خانوادگی
  • تلفن تماس
  • متن پیام شما