سانتریفوژ
  • سانتریفوژ

سانتریفوژ  دیجیتال ا رمیناد در مدل های چهار شاخه و ۸ شاخه و ۱۶ شاخه از ظرفیت نیم سی سی تا دو هزار سی سی موجود می باشد

تمام دیجیتال

قابلیت کالیبراسیون چرخش

قفل برقی

 طراحی زیبا

  • نام و نام خانوادگی
  • تلفن تماس
  • متن پیام شما