سانتریفوز یخچالدار میکرو تیوپ  دوربالا
  • سانتریفوز یخچالدار میکرو تیوپ دوربالا

سانتریفوژ 14000 دور میکرو تیو ب حداقل دما منهای 5 درجه سانتیگراد بدون صدا -14جایگاه میکرو تیوپ نیم تا 5 سی سی

دیجیتال :
    قابلیت برنامه ریزی دمایی
سانتریفوز میکروتیوپ

تمام دیجیتال دور بالا 14000دور

قابلیت کالیبراسیون چرخش

دارای 14 جایگاه میکرو تیوب 0/5تا 5 سی سی

 طراحی زیبا

تولرانس دمایی نیم درجه

  • نام و نام خانوادگی
  • تلفن تماس
  • متن پیام شما