دستگاه آب مقطر گیری
  • دستگاه آب مقطر گیری

دارای  سیستم تمام دیجیتال پایش انلاین سختی و هدایت الکتریکی 

تولید 12لیتر در ساعت آب مقطر

هدایت الکتریکی زیر 1 میکرو موس قابلیت تعویض فیلتر و رزین توسط خود کاربر

نصب اسان

حذف انیون و کاتیون

تولید اب مقطر ارزان  تر از سیتم تقطیر

عدم مصرف برق 

  • نام و نام خانوادگی
  • تلفن تماس
  • متن پیام شما